Perun bude chovný pes :-))) Perun is a stud dog :-)))

Perun bude chovný pes :-))) Perun is a stud dog :-)))

Dnes mi přišla z USA z nadace OFA zpráva, že Perun je ve svých necelých třech letech zdravý - dysplazie prostý. Máme už všechny zdravotní testy a všechny jsou v pořádku : ED 0/0, HD B1, PRA a CEA čistý, HSF4 negativní, MDR1 +/- (Genomia).
Perunův DNA profil ISAG 2012 (Genomia). Bonitaci a potřebné výstavy již máme úspěšně za sebou, takže Peruna můžeme uchovnit.:-)))

Today I came to the U.S. from the foundation OFA report that Perun is in his almost three years of healthy - free dysplasia. We already have all the medical tests and all are in order: ED 0/0, HD B1, PRA and CEA is clean, HSF4 is negative, MDR1 + / -
DNA profile ISAG 2012. ZTP and necessary exhibitions have been successfully behind, so Perun may be breeding male. Have a nice spring sunshine and more :-)))