Videogalerie

 


První Perunova výstava, rozh. pan Václavík,
Peruna předvedla Denisa Řeháková


 


Perun a jeho nový kamarád beránek